Privacybeleid

Algemeen

Door Youstice te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Youstice persoonlijke informatie verzamelt. Wij begrijpen het belang van de privacy van gegevens en zetten ons volledig in voor de bescherming van deze persoonlijke gegevens. Dit beleid dekt de wijze waarop Youstice omgaat met persoonlijke informatie (zoals post, e-mailadressen, telefoonnummers) alsmede gegevens met betrekking tot uw kwesties binnen Youstice.

Youstice, als gegevensbeheerder, implementeert gegevensverwerking voor onze gebruikers.

Doel voor de verzameling van gegevens.
We verzamelen en verwerken alleen persoonlijke gegevens die wij van u, onze gebruikers, ontvangen en doen dit alleen voor de volgende doeleinden:

  • - opzetten van een gebruikersaccount
  • - het beheren en controleren van de door Youstice geleverde diensten, ofwel het oplossen van een bepaalde kwestie of kwesties

Benodigde gegevens voor deze formaliteiten zijn aangegeven met een sterretje bij het invullen van het formulier. Zonder deze gegevens kan het verzoek van de gebruiker niet worden verwerkt en/of het geheel van de functionaliteiten van de dienst zal niet openbaar worden gemaakt.

Gegevens ontvangers

Wij zorgen voor toegang tot uw gegevens aan de andere partij van het geschil en, indien van toepassing, aan de door u geselecteerde consumentenorganisatie of keurmerk, hun overeenkomstige organisaties in het land van de verkoper, evenals uw geselecteerde online geschillenbeslechting (ODR)-aanbieder en de door haar aangewezen neutrale.

Voor de transmissie en toegang tot persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven, is het slechts een noodzakelijk onderdeel geworden van de uitvoering van de dienst, in het kader van haar activiteit als dienstverlener. In een dergelijk geval, heeft de ontvanger een contractuele verplichting om beveiliging en privacy van gegevens te respecteren en verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen.

Wij verhuren, verkopen of delen uw persoonlijke gegevens of e-mailadressen niet aan of met derden, tenzij expliciet genoemd in dit beleid.

Uw rechten

U heeft het recht om te informeren over en toegang te krijgen tot het rechtzetten van alle gegevens met betrekking tot uzelf en het recht op bezwaar gebaseerd op legitieme redenen over de verwerking ervan. U kunt deze rechten doen gelden door het sturen van een brief, samen met een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs, naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post naar het volgende adres: Youstice als, Rudlovska 53, 974 01 Banska Bystrica, SLOVAKIA.

U bent verplicht om te voldoen aan de bepalingen van de toepasselijke wet inzake de bescherming van persoonlijke gegevens. U mag met name geen persoonlijke gegevens verzamelen of misbruiken of anderszins handelen op een wijze die een negatieve invloed kan hebben op de privacy of reputatie van anderen.

U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op uw account en moet uw wachtwoord te allen tijde te geheimhouden. Youstice is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van uw account.

Getuigenissen

We kunnen getuigenissen van klanten plaatsen op onze website die persoonlijk identificeerbare informatie zoals naam van de klant bevatten. Maar we vragen toestemming van de klant om hun naam te plaatsen samen met de getuigenis voorafgaand aan het plaatsen van deze getuigenis.

Anoniem

We zullen bepaalde gegevens van uw kwesties anonimiseren en ze in geanonimiseerde vorm gebruiken om andere gebruikers van Youstice te helpen hun problemen op te lossen. Geanonimiseerde gegevens: gegevens die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten.

Subsidiabiliteit

Ons Youstice-systeem is uitsluitend bestemd voor personen van 18 jaar of ouder. De toegang tot of het gebruik van Youstice door een persoon onder de 18 is uitdrukkelijk verboden. Door de toegang tot of het gebruik van Youstice bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken we "cookies" om informatie te verzamelen. Youstice kan cookies instellen voor uw webbrowser als u onze websites bezoekt of als u onze producten en diensten gebruikt.

Een cookie is een klein stukje informatie dat wordt opgeslagen op uw computer met als doel om uw browser te identificeren bij interactie op websites. Cookies kunnen ook worden gebruikt om informatie zoals identificatiemiddelen en gebruikersvoorkeuren op te slaan. Een website kan een cookie alleen op de browser instellen als de instelling van uw browser dit toestaat. Verder kan een browser alleen websites toestaan toegang te hebben tot de cookies die iedere website heeft ingesteld, nooit die door andere websites zijn ingesteld.

Wij gebruiken diverse soorten cookies:

  • 1. Noodzakelijk: "strikt noodzakelijk cookie": Bepaalde cookies zijn nodig voor uw gebruik van onze website en zijn aanwezig iedere keer wanneer u onze website gebruiken. Ze bevatten geen persoonlijke gegevens.
  • 2. Site-ervaring: "functionele cookie": Functionele cookies maken het onze site mogelijk om uw keuzes en uw persoonlijke parameters te onthouden en zorgen voor gepersonaliseerde functies tijdens uw gebruik van onze website.
  • 3. Prestaties en werking: "analytische cookie": Analytische cookies staan toe de bezoekers van onze site te herkennen en op een algemene geanonimiseerde wijze informatie over de gebruiker te meten, zoals de frequentie van het bezoeken van subpagina's, de lengte van de bezoeken enz. Ze stellen ons in staat om onze website te verbeteren.

Waarom gebruiken we cookies? De cookies die op Youstice geïnstalleerd zijn, zijn uitsluitend bedoeld om in te schakelen of de communicatie te vergemakkelijken langs elektronische weg en absoluut noodzakelijk zijn voor de levering van de dienst. Wanneer u onze website bekijkt en gebruik maakt van onze applicatie, zullen cookies worden geïnstalleerd en toegankelijk worden gemaakt om ons te helpen bij het analyseren van uw ervaring en het verkeer van onze website. U heeft de mogelijkheid om de cookies die worden gebruikt door de configuratie van uw browser te beheren zoals hieronder beschreven.

Hoe kunt u cookies beheren? U heeft verschillende opties om cookies te beheren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld en accepteren cookies, maar u kunt ervoor kiezen om systematisch alle cookies te accepteren of te weigeren of van sommigen. U kunt ook uw browser configureren om cookies te accepteren of te weigeren per geval, voorafgaand aan de installatie. U kunt ook regelmatig cookies van uw apparaat (terminal) verwijderen via uw browser. Vergeet niet om alle browsers van uw verschillende terminals (tablets, smartphones, computers) in te stellen.

Elke browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies en cookie-instellingen. De configuratie van elke browser is beschreven in het helpmenu. Bijvoorbeeld:

Houd er echter rekening mee dat het instellen van uw browser om cookies uit te schakelen beperkend kan werken wat betreft toegang tot bepaalde functies, pagina's of delen van de site, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Houd er verder er rekening mee dat als u besluit om cookies te weigeren, er een weigercookie wordt geïnstalleerd op uw apparaat. Als u deze weigercookie verwijdert, zal het niet langer mogelijk zijn om te weten dat u geen cookies wilde installeren. Ook wanneer u besluit om cookies te accepteren, wordt een toestemmingscookie geïnstalleerd op uw apparaat. Om deze reden moeten toestemmingscookies en de weigeringscookies niet worden verwijderd van uw apparaat.

Archief

Wij zullen uw persoonlijke gegevens archiveren op het moment dat we bezig zijn met het oplossen van de kwestie waarvoor uw gegevens werden ingediend. Wij begrijpen dat het oplossen van een kwestie het bereiken van een overeenkomst betekent of het indienen van een beslissing, alsook toezicht op de uitvoering van dergelijke uitkomsten. Wanneer de zaak is opgelost voor welke reden dan ook (bijvoorbeeld door het implementeren van een bereikte schikking of door uitgifte van een beslissing of wanneer een van de voorgeschreven termijnen tevergeefs vervalt), worden de partijen en de betrokken ODR-aanbieder geïnformeerd dat zij Youstice kunnen instrueren om ofwel het dossier te archiveren of te verwijderen. Indien een partij zwijgt, zal het dossier van deze stille partij van het Youstice online platform worden verwijderd na 90 dagen.

Als u een bedrijf bent en een Youstice-overeenkomst met ons hebt gesloten, zullen we de volgende gegevens archiveren voor de duur van de overeenkomst: uw naam, adres, website (s), e-mail en telefoonnummer (indien aanwezig).

Als u als een individu bij ons geregistreerd bent, zullen wij uw registratiegegevens archiveren voor de periode van twaalf maanden na uw laatste kwestie. Uw registratiegegevens omvatten uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer (indien aanwezig).

In elk geval, en voor het voorkomen elke twijfel, behoudt Youstice alleen uw persoonlijke gegevens alleen voor de tijd die nodig is om de handeling uit te voeren waarvoor ze werden verzameld en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Wij volgen de algemeen aanvaarde industrienormen om de persoonlijke gegevens en e-mailadressen zowel tijdens de overdracht als wanneer we de informatie aan ons is voorgelegd te beschermen. We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens en e-mailadressen alleen tot betrokken werknemers en/of adviseurs die volgens ons in contact moeten komen met dergelijke informatie en die verplicht zijn tot geheimhouding van die informatie. Wij behouden ons het recht voor uw persoonlijk identificeerbare informatie te openbaren wanneer het wettelijk verplicht is.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Als we besluiten om wijzigingen door te voeren in ons privacybeleid, zullen wij u op de hoogte stellen door de wijzigingen in deze privacystatement te plaatsen, op onze homepage en andere plekken die we geschikt achten, zodat u zich bewust bent van welke informatie wij verzamelen en hoe en onder welke omstandigheden we deze gebruiken.

Dit privacybeleid kan ook worden aangepast aan veranderingen in wetten, verordeningen en besluiten van de autoriteiten voor gegevensbescherming.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze statement, neem dan contact met ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..