Ako Youstice funguje pre predajcov?

Pozrieť video

1) Po inštalácii Youstice (Ako inštalovať Youstice) na Vašej webstránke sa prihláste do aplikácie.

 

2) Ak ste dostali sťažnosť od zákazníka, stlačte tlačidlo „Odpovedať“.

3) Označte, či so sťažnosťou súhlasíte alebo nie.

4) Označte, či súhlasíte s navrhovaným riešením sťažnosti. Ak nesúhlasíte, oznámte Vášmu zákazníkovi protinávrh.

5) Pošlite Vašu odpoveď a urobte zákazníka šťastným. Prípadne ho nechajte prípad eskalovať, aby si mohol vypýtať spravodlivé rozhodnutie od nestranného odborníka.

6) Implementujte dohodu, resp. rozhodnutie a získajte tak dôveru od Vášho zákazníka.

*Youstice úzko spolupracuje s dvomi nezávislými spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú online bezpečnosťou, aby sme Vám zabezpečili 100% súkromie a bezpečnosť našej aplikácie.