FAQ

Youstice je prvá globálna multijazyková platforma pre riešenie spotrebiteľských sťažností. Po podaní sťažnosti v niekoľkých kliknutiach cez online aplikáciu môžu zákazníci dosiahnuť dohodu s predajcom alebo – ak sa im to nepodarí – môžu eskalovať ich spor a požiadať o rozhodnutie od nezávislého neutrála, priradeného ODR poskytovateľom.

Youstice je zďaleko najjednoduchším spôsobom ako dosiahnuť rýchle a spravodlivé riešenie online sťažností.

Ak obchod, na ktorý chcete podať sťažnosť, ešte nie je registrovaný v Youstice, môžete ho pozvať a zadať údaje do systému tu.

Youstice funguje na veľmi jednoduchom a intuitívnom princípe. Ak máte sťažnosti a chcete ju podať, všetko, čo treba urobiť je ísť na stránku Vášho obchodu, kliknúť na Youstice tlačidlo a začať proces.

Youstice nemôže získať Vaše osobné údaje od obchodu, takže je potrebné, aby ste sa u nás zaregistrovali, aby sme si overili Vašu identitu.

Po zadaní sťažnosti dostane obchod v krátkom čase oznámenie o novej sťažnosti. Ako ďalší krok, obchod by mal odpovedať na Vašu sťažnosť. O vyplnení odpovede budete informovaní notifikáciou.

Ak sa Vám nepodarí dosiahnuť uspokojujúci výsledok, môžete si vybrať ďalšiu možnosť – eskalovať Váš problém a požiadať o nezávislé rozhodnutie. V takom prípade, nezávislý neutrál vydá spravodlivé rozhodnutie Vášho problému.

Predajcovia sú motivovaní implementovať všetky dohodnuté alebo vydané riešenia. Zákazník môže informovať Youstice v prípade že obchod takéto riešenie neimplementoval – všetky takéto prípady sú v Youstice pozorne sledované. Opakované chyby ako tieto zo strany predajcu budú znamenať ukončenie Youstice služieb pre daného predajcu. Youstice má právo uverejniť mená takýchto predajcov.

ODR (Online Dispute Resolution) – po slovensky online riešenie sporov – je moderný spôsob riešenia sporov online bez použitia papierovej komunikácie. Spory sú rozhodované nezávislými profesionálmi, ktorí sa špecializujú na riešenie online sporov. Vydané rozhodnutie je záväzné pre obe strany. Ak kupujúci nedosiahne uspokojujúcu dohodu s predajcom, môže cez Youstice požiadať ODR poskytovateľa o nezávislé rozhodnutie. ODR poskytovateľ vymenuje neutrála, ktorý vydá rozhodnutie pre konkrétny prípad.

Neutrál je vyškolený profesionál oprávnený ODR poskytovateľom, aby vydával nezávislé rozhodnutia pre eskalované prípady.

Youstice je pre kupujúcich zadarmo v absolútnej väčšine prípadov. Youstice je vždy zadarmo pre kupujúcich, ktorí chcú podať sťažnosť a vyjednávať s obchodom. Od zákazníka môže byť vyžadovaný nominálny poplatok iba v prípade, že požiada o nezávislé rozhodnutie a priradený neutrál mu vo svojom rozhodnutí vymeria ODR administratívne poplatky. Zákazník bude vždy dopredu informovaný o maximálnych potenciálnych nákladoch. Predajca sa môže rozhodnúť hradiť celé alebo časť ODR poplatkov za svojich zákazníkov, takže jeho zákazníci budú mať všetky ODR rozhodnutia zadarmo alebo so zľavou. Predajcovia platia za Youstice služby na základe zvoleného plánu s Youstice, rovnako ako za ODR náklady, ktoré predajcom vymeria nezávislý neutrál vo svojom rozhodnutí, keď kupujúci eskaluje prípad ODR poskytovateľovi.

Youstice je podporované všetkými najčastejšie používanými prehľadávačmi a takisto mobilnými zariadeniami a tabletmi.

Áno. Youstice prostredie je bezpečné ako pre kupujúcich tak pre obchody a všetky zákaznícke údaje sú vždy chránené. Youstice používa najlepšie existujúce postupy pre online bezpečnosť a ochranu údajov.

V tomto okamihu je Youstice dostupné v anglickom, francúzskom, nemeckom, španielskom, portugalskom, ruskom, holandskom, poľskom, českom a slovenskom jazyku. Ďalšie jazykové verzie Youstice sú vo vývoji.

Kupujúci alebo predajcovia: Môžete sa registrovať na našej webstránke kliknutím na ikonu ZAREGISTROVAŤ v pravom hornom menu. Potom jednoducho postupujte podľa inštrukcií regitrácie. ODR poskytovatelia, zákaznícke centrá a trustmarky môžu kontaktovať Youstice e-mailom ().

V prípade, že máte viac otázok, môžete nás kontaktovať e-mailom na alebo cez Facebook/Twitter.