Manuál jednoduchej integrácie

Pre integráciu Youstice na Vašu web stránku postupujete podľa nasledovných jednoduchých krokov.

1. AKÝ TYP WEBOVEJ STRÁNKY MÁTE?

2. NÁVOD PRE INTEGRÁCIU


Youstice widget

Widget vašim zákazníkom umožňuje podať sťažnosť a taktiež ukazuje základné informácie a štatistiky, pričom štatistiky sú viditeľné až po podaní určitého množstva sťažností.

Tento kód zobrazí widget na Vašej webovej stránke:

<iframe id="widget" style="position:fixed;bottom:0px;right:0px;width:470px;height:300px;background-color:transparent;border:none;" src="https://api.youstice.com/YApiServices/oneLine?shopId=&action=widget&expanded=false" frameborder=0 ALLOWTRANSPARENCY="true"></iframe>

Tento kód môžete umiestniť niekde do spodnej časti vašej webovej stránky, pričom konečné umiestnenie je samozrejme iba na Vás. Ak ste všetko urobili správne, kód by mal na Vašej webovej stránke zobrazovať nasledovný widget. Primárne je widget zobrazený ako zatvorený.

Zatvorený widget:


Otvorený widget:
Youstice - logo widget

Youstice tlačidlo pre podanie sťažnosti

Okrem widgetu, ktorý je zobrazený hore, máte možnosť použiť aj tlačidlo na podanie sťažnosti, pričom výber umiestnenia na Vašej webovej stránke je iba na Vás (napr. v sekcii určenej pre zákazníkov alebo sekcii pre vrátenie tovaru). Keď naň zákazník klikne, dostane sa na Youstice aplikáciu, kde môže začať s podávaním sťažnosti. Nakopírujte kód, ktorý sa nachádza dole, do stránky Vášho výberu:

<iframe id="widget" style="width:230px;height:60px;background-color:transparent;border:none;" src="https://api.youstice.com/YApiServices/oneLine?shopId=&action=claimbutton"></iframe>
Vaša stránka by mala zobrazovať toto tlačidlo:

Youstice logo v spodnej časti Vašej stránky:

Yostice logo môžete umiestniť na spodnú časť Vašej webovej stránky, aby Vaši zákazníci videli, že používate službu Youstice. Youstice logo je dostupné v štyroch rôznych veľkostiach a farbách.

Umiestnite ho na dobre viditeľné miesto Vašej webovej stránky.

<img src="https://api.youstice.com/YApiServices/services/Api/shops//logo?size=32&scheme=WHITE/>

Logo bude vyzerať takto:
Example logo