Pogoji uporabe za trgovce

 

1.  Pravne informacije

Platformo in storitve Youstice zagotavlja Youstice SK, a. s., podjetje, registrirano na Slovaškem, s sedežem na naslovu Rudlovska 53, 974 01 Banska Bystrica, SLOVAKIA, matična številka: 43 798 918.

Dodatne informacije:

– Naslov elektronske pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;

Youstice je podjetje, ki je specializirano za razvoj spletnih platform in storitev na področju spletnega reševanja sporov.

2. Uporaba Youstice

Youstice je globalni spletni sistem, ki svojim uporabnikom pomaga reševati njihove pravne spore.

3. Vaša pravica do uporabe Youstice

Trgovec (vi) ima pravico uporabljati Youstice, dokler upošteva določbe Pogodbe za uporabnike Youstice (v nadaljevanju: "Pogodba"), ki vključuje naslednje pogoje uprave za Youstice in veljavni cenik Youstice. Izjavljate naslednje:

                    ste pravno zmožni sprejeti Pogodbo in se z njo strinjati;

                    imate vso potrebno opremo za dostop do platforme Youstice;

                    imate veljaven e-poštni naslov;

                    se strinjate, da ima sprejetje teh pogojev uporabe v elektronski obliki med strankami enako dokazno vrednost kot papirnata dokumentacija.

 

4.  Zavezujete se, da boste delovali skladno z vsemi pogoji po tej Pogodbi ter veljavnimi lokalnimi zakoni in predpisi, vključno z zakoni o varovanju podatkov in zakoni o intelektualni lastnini.

 

5.  Izvršljivost

Ti pogoji uporabe so zavezujoči od trenutka, ko jih sprejmete v postopku registracije v sistemu Youstice. V vseh primerih velja, da ste prebrali in sprejeli pogoje uporabe na dan, ko ste prvič uporabili platformo Youstice.

 

6.   Dostop do platforme Youstice

Platformo lahko uporabljate le, če imate dostop do interneta.

 

7.  Tehnične specifikacije:

Youstice si prizadeva zagotavljati kakovostne storitve. Uporabnikom omogoča uporabo komunikacijskega sredstva, ki jim je na voljo v najboljših mogočih pogojih. Zaradi narave in kompleksnosti internetnega omrežja, še posebej pa njegovega tehničnega delovanja in odzivnih časov za posvetovanje, poizvedovanje ali za prenašanje informacij, se Youstice v razumnih okvirih trudi skladno s trenutnim stanjem tehnologije omogočati dostop in uporabo platforme. Youstice ne more dejansko zagotavljati popolne razpoložljivosti ali dostopnosti platforme, ki omogoča dostop do storitve. Youstice ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi sprememb in/ali začasne nerazpoložljivosti ali trajnega zaprtja celotne spletne strani ali platforme ali njenega dela.

 

8. Uporabnik je sam odgovoren za varovanje in hrambo svojega gesla pa tudi za posledice razkritja gesla drugi osebi. Vsakič, ko platformo uporablja uporabnik, ki mu je bilo dodeljeno geslo, se predpostavlja, da to geslo uporablja izključno ta uporabnik.

 

9.  Strinjate se, da boste uporabljali platformo Youstice in vse informacije, do katerih boste imeli dostop, skladno z javnim redom, moralo in s pravicami tretjih strank.

Strinjate se, da ne boste motili rabe drugih uporabnikov, ki uporabljajo platformo, ter da ne boste dostopali do računov tretjih strank ali do tistih delov spletne strani, na katerih je dostop omejen.

Youstice ne sprejema nobene odgovornosti za kakršno koli nedelovanje platforme ob višji sili.

10.   Plačilo za uporabo Youstice

Vaša uporaba Youstice je plačljiva storitev. Znesek, ki ga morate plačati za uporabo naših storitev, izhaja iz veljavnega cenika za storitve Youstice, ki velja med vašim plačilom za določeno storitev.

11.   Povezane trgovine

Pogodba velja za vas in vse trgovine, ki ste jih registrirali v sistemu Youstice (tj. povezane trgovine). S sprejetjem te Pogodbe potrjujete, da tudi vse vaše povezane trgovine sprejemajo določila te Pogodbe in se jih zavezujejo spoštovati.

12.   Intelektualna lastnina

Vsa intelektualna lastnina, ki jo vsebuje Youstice, ne glede na to, ali se nanaša na literarno ali umetniški lastnino, industrijsko lastnino, znanje in izkušnje, je in bo ostala edina in izključna lastnina Youstice. Vsako razmnoževanje in/ali predstavljanje dela ali vseh teh elementov je prepovedano brez izrecnega, pisnega in vnaprejšnjega dovoljenja Youstice. Prepovedana so tudi vsa druga dejanja, za katera velja, da bi lahko posredno ali neposredno kršila pravice intelektualne lastnine Youstice.

13.   Logotip Youstice

Poleg prej omenjenih pravic imate tudi pravico uporabljati logotip Youstice.

Ta logotip je lastniški znak, ki je v lasti Youstice, zato je vaša uporaba tega logotipa predmet stalnega in neprekinjenega izpolnjevanja naslednjih pogojev:

a) Logotip Youstice morate dati na svojo aktivno spletno stran in logotipu dodati povezavo na Youstice. Svojim strankam morate ta logotip predstaviti kot povezavo na spletno stran, na kateri lahko razrešijo svoje potencialne pritožbe ali reklamacije.

b) Ves čas morate ohranjati najboljše standarde reševanja pritožb in reklamacij strank. Najboljši standardi vključujejo, vendar niso omejeni na (i), dogovore s svojimi strankami v povezavi z njihovimi pritožbami ali reklamacijami v velikem odstotku primerov; in (ii) vpeljati praktično vse dosežene dogovore in/ali izdane odločitve nevtralnih oseb, ki so za ponudnike spletnega reševanja sporov (SRS) prevzeli določen primer. Če se ne odzovete na vloženo pritožbo ali reklamacijo ali če ne omogočite stopnjevanja strankine pritožbe ali reklamacije pri ponudniku SRS, ki ste ga na splošno sami vnaprej izbrali, se šteje, kot da niste vpeljali doseženega dogovora ali izdane odločitve.

14. Youstice bo ves čas spremljal, ali poslujete skladno s prej omenjenimi merili. Treba je pravočasno doseči točne vrednosti meril, ki se razlikujejo glede na različne velikosti in vrste trgovin. Youstice ima pravico omejiti, začasno omejiti ali prekiniti vašo uporabo Youstice (kar vključuje uporabo logotipa Youstice) brez predhodnega obvestila in skladno s šestim odstavkom teh pogojev. Če vaša statistika kaže, da obstaja tveganje, da ne poslujete skladno z danimi merili, vas bomo o tem predhodno obvestili po elektronski pošti.

15. Letno pričakovano povprečje doseganja teh meril je (i) 80 odstotkov doseženih medsebojnih dogovorov ter (ii) 98 odstotkov vpeljave rešitev in odločitev. Uporaba platforme ne izključuje možnosti, da se bodo stranke s svojo pritožbo ali z reklamacijo obrnile na splošna sodišča, zato se uporabnik strinja, da se rešitev, ki jo predlaga platforma Youstice, lahko razlikuje od odločitve sodišča, ko bo uveljavilo pravna določila.

16.   Razkrivanje podatkov

Med trajanjem te Pogodbe bodo spletne trgovine, s katerimi poslujete, in oznake zaupanja po svetu ponujale logotip Youstice kot del njihovega ocenjevanja vas kot trgovca. S sprejemanjem te Pogodbe se strinjate, da lahko med trajanjem te Pogodbe Youstice posreduje naslednje podatke spletnim trgovinam in oznakam zaupanja, ki uporabljajo Youstice:

– ime vašega podjetja in naslov vaše spletne strani;

– anonimizirano statistiko reševanja sporov, ki je povezana z vašimi primeri;

– podatke o tem, ali svojim kupcem dovolite stopnjevati njihove primere pri izbranih spletnih ponudnikih reševanja sporov (SRS), ki nato določijo nevtralno osebo, ki sprejme zavezujočo odločitev;

– podatke o tem, ali pokrijete vse (ali delne) administrativne stroške izbranega ponudnika SRS-storitev, ki bi jih bili po navadi dolžni pokriti vaši kupci; in

– ali je vaša kršitev Pogodbe z Youstice povzročila prekinitev Pogodbe.

Youstice si pridržuje pravico, da takšne podatke objavi.

 

17.   Točnost informacij

Jamčite, da so vsi podatki, ki ste nam jih posredovali v obdobju veljavnosti te pogodbe z Youstice, vključno z, vendar ne omejeno na informacije o vas samih, vaših povezanih trgovinah in/ali vaših primerih, točni in popolni. Zavezujete se, da boste Youstice nemudoma obvestili o vseh spremembah in dopolnitvah takšnih podatkov.

18.   Prekinitev pogodbe

To Pogodbo lahko prekinite in s tem prekličete svoj dostop do storitev Youstice, kar vključuje uporabo logotipa Youstice. Uporabite lahko enega izmed naslednjih načinov:

a) V obdobju naročnine ni mogoče prekiniti Pogodbe. Kljub temu imate vedno pravico zapreti svoj račun s takojšnjim učinkom – kliknite na gumb »Izbriši račun« v svojem profilu na spletni strani. Po tem boste prejeli elektronsko pošto z avtomatsko potrditvijo, in če jo boste potrdili, boste nemudoma prenehali uporabljati storitve Youstice. Ko boste ob koncu trenutnega obdobja plačali novo naročnino, se bo vaša pogodba samodejno podaljšala.

b) Youstice ima pravico omejiti, začasno omejiti ali preložiti aktivacijo vaših naročenih storitev in prekiniti Pogodbo s takojšnjim učinkom, če niste v roku plačali dogovorjenega zneska.

c) Youstice ima pravico prekiniti Pogodbo s takojšnjim učinkom in brez plačila nadomestila ali vračila denarja, če ste prekršili kateri koli tukaj navedeni pogoj. To vključuje, vendar ni omejeno na vaše poslovanje, ki ni skladno s pogoji uporabe logotipa Youstice, npr. če ga odstranite, blokirate ali na svoji spletni strani na kakršen koli drug način onemogočite povezavo logotipa do Youstice. Youstice si pridržuje pravico, da samo po lastni presoji in brez predhodnega obvestila omeji, začasno omeji ali preloži aktivacijo vaših naročenih storitev in prekine Pogodbo s takojšnjim učinkom, če obstaja tveganje materialne zlorabe, goljufivega ravnanja ali druge nezakonite aktivnosti, ki je povezana z vašo uporabo Youstice.

19. Spremembe teh pogojev uporabe Youstice

Če se odločimo spremeniti te pogoje uporabe Youstice, vas bomo obvestili o naši nameri in vam v elektronskem sporočilu pojasnili vse spremembe. Sporočilo vam bomo poslali trideset (30) dni pred uveljavitvijo takšnih sprememb. Ko boste prvič po tem, ko smo vas obvestili o takšnih spremembah, uporabili Youstice, se bo štelo, da sprejemate novo besedilo pogojev uporabe in se z njim strinjate.  Po elektronski pošti vas bomo obvestili, da ste sprejeli nove pogoje uporabe.

20. Druge določbe:

a) Youstice kljub vsemu ne more jamčiti, da bodo vsi spori, ki jih boste skušali rešiti s pomočjo Youstice, tudi uspešno rešeni. SKLADNO S TEM RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA YOUSTICE NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI GLEDE SPOROV, ZATO V POVEZAVI S TEM ZAVRAČA VSE OBVEZNOSTI.

b) Upravičenost. Naš sistem Youstice je namenjen samo polnoletnim osebam (18 let ali več). Mladoletnim osebam (pod 18 let) je izrecno prepovedana uporaba Youstice. Z dostopanjem ali uporabo Youstice potrjujete, da ste stari 18 ali več let.

c) Izjava o omejitvi odgovornosti. SPLETNA STRAN YOUSTICE, PLATFORMA IN STORITVE SE PONUJAJO, »KAKRŠNE SO,« TOREJ BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI IMPLICITNEGA. YOUSTICE NE DAJE NOBENIH JAMSTEV, DA BODO SPLETNA STRAN, PLATFORMA ALI STORITVE YOUSTICE ZADOVOLJILE VAŠE ZAHTEVE ALI DA BODO NA VOLJO NEPREKINJENO, VARNO IN BREZ NAPAK.

d) Omejitev odgovornosti. PRIZNAVATE IN SE STRINJATE S TEM, DA V MAKSIMALNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, NOSITE CELOTNO TVEGANJE, KI IZHAJA IZ VAŠEGA DOSTOPA IN UPORABE SPLETNE STRANI, PLATFORME ALI STORITEV YOUSTICE. SKUPNA ODGOVORNOST YOUSTICE, KI IZHAJA IZ TEH POGOJEV UPORABE ALI V POVEZAVI Z NJIMI ALI IZHAJA IZ NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNE STRANI, PLATFORME ALI STORITEV YOUSTICE, V NOBENEM PRIMERU NE BO PRESEGLA ZNESKOV, KI STE JIH PLAČALI YOUSTICE ZA SVOJO UPORABO SPLETNE STRANI, PLATFORME ALI STORITEV YOUSTICE V OBDOBJU DVANAJSTIH (12) MESECEV PRED NASTANKOM OZIROMA VLOŽITVIJO ZADEVNE PRITOŽBE, ZARADI KATERE JE NASTALA OBVEZNOST, TER ČE STE IZVEDLI KAKRŠNO KOLI PLAČILO ZA YOUSTICE. ČE NISTE IZVEDLI NOBENIH PLAČIL ZA YOUSTICE, BO ZNESEK TAKEGA ZAHTEVKA STO (100) DOLARJEV, KOT JE PRIMERNO.

a) Dokazila. Vsi podatki se izmenjujejo v elektronski obliki, vključno z, vendar ne omejeno na elektronsko pošto, SMS-i, mobilnimi podatki in dnevniki podatkov o povezavi do vaše spletne strani, ki predstavljajo zavezujoča dokazila med vami in Youstice. Arhivirane kopije pogodbenih dokumentov, naročil in računov, ki se shranjujejo na zanesljivih in trpežnih medijih, se lahko predložijo kot dokazila. 

f) Veljavno pravo. To Pogodbo ureja angleško pravo.

 

g) Stopite v stik z Youstice. Če imate kakršna koli vprašanja o teh pogojih uporabe, nam pošljite elektronsko sporočilo na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..